linie

Výuka zpěvu

Obsah kurzu:

 • Výuka zpěvu je určena pro děti i dospělé, začínající i pokročilé zpěváky. Primárně je výuka zpěvu určena pro zdravý hlas, je však vždy vyučována s přihlédnutím ke správnému rozvoji hlasu a fyziologické fonaci.
 • V případě hlasových potíží je individuálně přizpůsobována a kombinována s rehabilitačními hlasovými technikami.
 • Možnost volby a rozvíjení různých oblastí hudebních druhů a žánrů.
  (klasický zpěv, muzikál, pop, rock, folk atd.)
 • Rozvíjení pěvecké techniky na podkladě notové pěvecké literatury.

Určeno pro:

 • všechny věkové kategorie
 • začínající i pokročilé zpěváky
 • pokročilé i začínající zpěváky, kteří chtějí rozvíjet pěveckou techniku pod odborným vedením na podkladě zadaného nebo vlastního notového materiálu
 • zpěváky, kteří si po ukončení pěveckého vzdělání chtějí udržovat pěvecké schopnosti formou nepravidelných konzultací

Forma:

 • individuální výuka
© 2006    RTsoft