linie

Hlasová a pěvecká hlasová výchova

Obsah kurzu:

  • Pěvecká hlasová výchova je určena zejména pro děti, které se chtějí věnovat zpívání, zpívají ve sboru nebo si zkrátka jen chtějí zpívat pro radost.
  • Vhodná je také pro děti i dospělé, které trpí dechovými obtížemi, onemocněním dýchacím cest apod. Pěvecká výchova spočívá ve výuce základů pěvecké techniky (hlasová, dechová, artikulační cvičení), dbáme na správné a přirozené držení těla.
  • V hodinách jsou zařazeny také tělesná cvičení, která pomáhají zvláště k uvědomělému zdravému dýchání a získání dechové opory. Hlasová výchova fyziologicky rozvíjí hlas a je vedena s přihlédnutím k dětskému věku. Na děti nejsou kladeny přehnaně vysoké nároky, naším cílem je zdravé používání hlasu a jeho příprava k případnému dalšímu rozvoji pěvecké techniky.
  • Hlasová výchova je určena pro všechny, kteří chtějí zlepšit úroveň mluveného i vokálního projevu. Pro hlasové profesionály, jako prevence přetěžování a nesprávného zacházení s hlasem. Cílem kurzu je naučit správnému tvoření tónu, docílení znělého a nosného hlasu, ovládání základních vlastností hlasu (výška, barva, dynamika hlasu).

Určeno pro:

  • zejména pro děti začínající se zpěvem
  • dospělé, kteří se chtějí naučit pracovat se svým hlasem
  • amatérské zpěváky, kteří chtějí zdokonalit svou techniku
  • hlasové profesionály, jako prevence přetěžování a nesprávného zacházení s hlasem

Forma:

  • individuální výuka
© 2006    RTsoft