linie

Rehabilitace hlasu pěveckou metodou

Obsah kurzu:

 • Kultivovaný mluvní a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích. Hlasová výchova a výuka základů pěvecké techniky rozhodně není pouze doménou zpěváků. Lidský hlas jako základní komunikační prostředek je důležitý nejen pro tzv. hlasové profesionály (herce, zpěváky, učitele, moderátory atd.), ale pro všechny, kteří často pracují s hlasem a komunikují s lidmi. Vhodné je též začít již v dětském věku, u zpěváků, ale např. i tehdy, pokud si všimnete, že dítě má problémy s hlasem, s nadměrným a hlasitým hlasovým projevem (může se jednat o tzv. dětskou hyperkinetickou dysfonii).
 • Využití pěveckého pedagoga jako hlasového terapeuta ve foniatrii je jednou z možností, jak rozvíjet špatně znějící hlas směrem ke správné fyziologické fonaci. Individuální práce s klientem je zaměřena na získání základních pěvecko technických a psychosomatických návyků (správné dýchání a tvoření hlasu, přesná artikulace, modulace a intonace hlasu, frázování, interpretace, tréma při řeči a zpěvu atd.).
 • Práce hlasového terapeuta spočívá ve výuce techniky zpěvu, nápravě hlasových poruch a práci s mluvním hlasem. Pěvecká technika je využívána pro reedukaci hlasových poruch, nápravu zanedbaného mluvního projevu a zlepšení projevu vokálního. Neméně důležitou součástí je hlasové poradenství, péče o hlas a hygiena hlasu.
 • Rehabilitace hlasu pěveckou metodou je určena zejména pro klienty s hlasovými obtížemi, které jsou způsobeny jednak organickými změnami na hlasivkách, jednak pouze nesprávným a nešetrným užíváním hlasových technik bez organických změn na hlasivkách.
 • Správná hlasová technika je jedním z předpokladů zdravého hlasu. Nesprávná hlasová technika vede k rychlé unavitelnosti hlasu a vzniku hlasových poruch. Cílem hlasového pedagoga je proto naučit klienty starat se o svůj hlas a zdokonalovat hlasovou techniku, neboť kultura mluvního a zpěvního hlasu je prevencí hlasových obtíží.

Určeno pro:

 • klienty s hlasovými obtížemi (zpěváky i nezpěváky)
 • klienty s funkční poruchou hlasu
 • klienty s organickými změnami na hlasivkách (hlasové uzlíky)
 • klienty po operacích na hlasivkách
 • všechny věkové kategorie
 • hlasové profesionály, jako prevence přetěžování a nesprávného zacházení s hlasem

Forma:

 • individuální výuka
 • spolupráce s foniatrem, ORL lékařem, audiologem a příp. také s fyzioterapeutem a logopedem
© 2006    RTsoft