linie

Přednášky, kurzy a semináře z oblasti preventivní a terapeutické péče o hlas

Komplexní rehabilitace hlasových poruch

Hlasová výchova a práce s mluvním hlasem

Základy hlasové výchovy pro pedagogy

Poruchy hlasu a možnosti hlasové rehabilitace

Základy správného dýchání

Základy pěvecké techniky

Hlasová hygiena

První pomoc při hlasových potížích

Hlasová terapie a muzikoterapie


Termín: celoročně

Trvání: přednáška a seminář cca 2-3 hodiny, po dohodě je možné domluvit jednodenní nebo vícedenní školení v pracovní dny, výukové bloky s delším časovým odstupem, víkendové školení

Místo konání: přímo na pracovišti nebo v prostorách Vaší firmy (Praha, po dohodě i další města).

Cena: dle rozsahu (přednášky pro vysoké školy v Praze jsou v rámci preventivní péče pořádány bez nároku na odměnu)

Obsah:

  • Kultivovaný mluvní a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích.
  • Lidský hlas jako komunikační prostředek komplexně vypovídá o osobnosti člověka a o jeho fyzickém i psychickém stavu.
  • Přednášky a semináře jsou zaměřeny na oblast preventivní a terapeutické péče o hlas.
  • Obsah je vždy upraven podle Vašich požadavků, součástí jsou i praktická cvičení.
  • Jak volně tvořit tón hlasu. Jak docílit, aby hlas byl znělý a nosný. Jak ovládat základní vlastnosti hlasu (výška, barva, síla). Jak hlasem zvládat prostor. Jak svůj hlas zvládat v emotivně vypjatých situacích. Jak zachovávat pravidla hlasové hygieny. Jak komunikovat přirozeně. Jak zabránit vzniku hlasových poruch. Možnosti terapie hlasových poruch.

Určeno pro:

  • Zejména pro pedagogy a studenty pedagogický škol, ale i další profese pracující s hlasem.
  • Program je určen všem, kteří chtějí zlepšit úroveň svého mluveného projevu, zejména těm, kteří často pracují s hlasem a komunikují s lidmi, tj. pro učitele, obchodníky, pracovníky Call center i managery.

Forma:

  • skupinová výuka
© 2006    RTsoft