linie

Komplexní hlasová péče u transsexualismu MtF (male to female)

Obsah kurzu:

  • Hlasová reedukace transsexuálních žen, k dosažení jejich přirozeného ženského hlasu.
  • U transsexualismu male to female obvykle nedochází vlivem hormonální léčby ke změně hlasu z mužského na ženský. Tento fakt je způsoben neodpovídajícím stavem hlasového ústrojí a způsobem fonace. Hlas je možno ovlivnit jednak operací (kdy však dojde pouze ke zvýšení hlasové polohy a ne změně barvy hlasu) a jednak hlasovou rehabilitací. Reedukací je možno dosáhnout takového znění hlasu, který je okolím vnímán jako přirozeně ženský i bez chirurgického zásahu.
  • Cílem hlasové reedukace je osvojení a zautomatizování správné hlasové techniky, prevence hlasových poruch, zejména hyperkinetické fonace, dosažení přiměřené výšky a barvy hlasu, která je vnímána jako přirozeně ženská. Nedílnou součástí hlasové rehabilitace je také rozbor celkového projevu a komunikačních schopností, zahrnující verbální i nonverbální komunikaci.

Určeno pro:

  • transsexuální ženy procházející přeměnou (male to female)
  • všechny věkové kategorie
  • klientky s hlasovými potížemi

Forma:

  • individuální výuka
  • spolupráce s foniatrem, ORL lékařem, audiologem a příp. také s logopedem a fyzioterapeutem
© 2006    RTsoft