linie

Přednášky, kurzy a semináře z oblasti preventivní a terapeutické péče o hlas

Komplexní rehabilitace hlasových poruch

Hlasová výchova a práce s mluvním hlasem

Základy hlasové výchovy pro pedagogy

Poruchy hlasu a možnosti hlasové rehabilitace

Základy správného dýchání

Základy pěvecké techniky

Hlasová hygiena

První pomoc při hlasových potížích

Hlasová terapie a muzikoterapie


Termín: celoročně

Trvání: přednáška a seminář cca 2-3 hodiny, po dohodě je možné domluvit jednodenní nebo vícedenní školení v pracovní dny, výukové bloky s delším časovým odstupem, víkendové školení

Místo konání: přímo na pracovišti nebo v prostorách Vaší firmy (Praha, po dohodě i další města).

Cena: dle rozsahu (přednášky pro vysoké školy v Praze jsou v rámci preventivní péče pořádány bez nároku na odměnu)

Obsah:

 • Kultivovaný mluvní a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích.
 • Lidský hlas jako komunikační prostředek komplexně vypovídá o osobnosti člověka a o jeho fyzickém i psychickém stavu.
 • Přednášky a semináře jsou zaměřeny na oblast preventivní a terapeutické péče o hlas.
 • Obsah je vždy upraven podle Vašich požadavků, součástí jsou i praktická cvičení.
 • Jak volně tvořit tón hlasu. Jak docílit, aby hlas byl znělý a nosný. Jak ovládat základní vlastnosti hlasu (výška, barva, síla). Jak hlasem zvládat prostor. Jak svůj hlas zvládat v emotivně vypjatých situacích. Jak zachovávat pravidla hlasové hygieny. Jak komunikovat přirozeně. Jak zabránit vzniku hlasových poruch. Možnosti terapie hlasových poruch.

Určeno pro:

 • Zejména pro pedagogy a studenty pedagogický škol, ale i další profese pracující s hlasem.
 • Program je určen všem, kteří chtějí zlepšit úroveň svého mluveného projevu, zejména těm, kteří často pracují s hlasem a komunikují s lidmi, tj. pro učitele, obchodníky, pracovníky Call center i managery.

Forma:

 • skupinová výuka

Víkendový intenzivní kurz zpěvu a hlasové výchovy

Termín: dle dohody (možno kterýkoli den v týdnu)

Trvání kurzu: cca 5 hodin

Cena: dle dálky kurzu (předpoklad min. 4hodiny - 1200 Kč)

Záloha: 500 Kč (záloha je vratná v případě odůvodněné omluvy min. 2 dny před zahájením kurzu). Intenzivní kurz není vhodný pro úplné začátečníky, vzhledem k jeho fyzické, hlasové i psychické náročnosti. V takovém případě doporučuji domluvit si alespoň jednu či dvě lekce zpěvu a hlasové výchovy, abyste věděli zda kurz zvládnete.

Obsah kurzu:

 • Hlasová a pěvecká technika a její rozvoj na podkladě notové pěvecké literatury.
 • Možnost volby a rozvíjení různých oblastí hudebních druhů a žánrů. (klasický zpěv, muzikál, pop, rock, folk atd.)
 • Primárně je výuka zpěvu a hlasový výchovy určena pro zdravý hlas, je však vždy vyučována s přihlédnutím ke správnému rozvoji hlasu a fyziologické fonaci.
 • V případě hlasových potíží je individuálně přizpůsobována a kombinována s rehabilitačními hlasovými technikami.
 • Hlasové poradenství, příp. hlasová rehabilitace.

Forma:

 • individuální i skupinová výuka (max. 3 osoby)
© 2006    RTsoft