linie

Bližší informace a kontakt

Klára Anna Jačková
Praha 4 - Chodov
e-mail: info@zpev.net


Rezervace


Mgr. Bc. Klára Anna Jačková, DiS.

  • Absolventka pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor sólový zpěv, ve třídě MgA. Květy Koníčkové-Jonášové.
  • Absolventka vyšší zdravotnické školy v Ústí nad Labem, obor diplomovaná všeobecná sestra.
  • Absolventka Západočeské Univerzity v Plzni, obor muzikoterapie.
  • Absolvetka fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor fyzioterapie
  • Působila jako hlasová terapeutka a pedagožka na soukromé foniatrické klinice v Praze a jako oborový didaktik hudební výchovy ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, několik let pracovala na Hudební akademii múzických umění HAMU v Praze jako vědecká pracovnice v oblasti akustiky, ve výzkumu lidského hlasu. Jako lektorka zpěvu spolupracovala s A-casting Praha na letní herecké škole.
  • V současnosti pracuje jako fyzioterapeutka a hlasová terapeutka v Medico – poloklinika ambulantních specialistů a MEDICAL HEALTHCOM – hlasové a sluchové centrum Praha.

unicef
© 2006    RTsoft