linie

Hlasové poradenství a kurzy

Obsah kurzu:

 • Hlasové poradenství je součástí všech kurzů, je možná též individuální konzultace pro zájemce, kteří kurzy nenavštěvují, ale zajímají se o hlasovou problematiku.
 • Analýza hlasu, možnost vyšetření ve zvukové laboratoři (umožňuje přesnou diagnostiku poruch hlasu, má význam při stanovení kapacity, funkční a dynamické způsobilosti hlasu, změření rozsahu hlasu, napomáhá při stanovení typu zpěvního hlasu, jako i sledování vývoje techniky zpěvu a kapacity hlasu u studentů. Spolupráce s foniatrem, ORL lékařem a audiologem.
 • Péče o hlas, hlasová hygiena, správná technika tvorby hlasu ad.

Určeno pro:

 • všechny věkové kategorie
 • pro všechny, kteří se chtějí dozvědět zásady správného zacházení s hlasem
 • hlasové profesionály, jako prevence přetěžování a nesprávného zacházení s hlasem

Forma:

 • individuální - pohovor zaměřený na hlasovou problematiku a analýzu hlasu
 • skupinová - seminář zaměřený na mluvní a pěveckou problematiku, péči o hlas, hlasovou hygienu ad.

Další služby

 • Příprava na pěvecké konkurzy
 • Příprava na přijímací zkoušky na konzervatoř a na vysoké školy
 • Konzultace před vystoupením
 • Možnost vyšetření hlasu ve zvukové laboratoři
© 2006    RTsoft