linie

Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu (GERD) a dalších funkčních poruch jícnu

Poměrně málo známou možností léčby funčních poruch jícnu a GERD je rehabilitace. Funční poruchy trávicího traktu se projevují obdobně jako funkční poruchy pohybového systému - je narušena funkce. Nejčastěji je postižena mobilita a senzitivita. Funkční poruchy lze sledovat pomocí funčních vyšetření (pH metrie, manometrie apod.). Nejčastější vyšetření, které pacienti absolvují je endospopické vyšetření trávicího traktu - gastroskopie. Endoskopické vyšetření odhalí případnou refluxní ezofagitidu (patologická nález slizničních změn v jícnu), komplikace (stenózu, Barretův jícen) a vyloučí jinou strukturální patologii. Nicméně toto vyšetření při negativním nálezu diagnózu nepotvrdí ani nevyloučí a proto by mělo být komplexní vyšetřrní doplněno o funkční vyšetření jícnu (pHmetrie, manomentrie, impendance, peptest ad.) Fyzioterapie u GERD využívá principů viscerální rehabilitace, techniky myoskeletální (neuromyoskeletální) medicíny, techniky respirační a posturální fyzioterapie. Důležitou součástí je léčebná tělesná výchova na domácí léčbu u GERD a možnosti autoterapie.

Definice

Co je to GER x GERD?

Gastroezofageální reflux (GER) neboli jícnový reflux je definován jako zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu. Někdy se tedy kyselý obsah žaludku vrací zpátky do jícnu. Nejčastěji se může projevovat jako pálení žáhy a regurgitace (hořká nebo kyselá pachuť kyseliny v krku nebo v ústech). Jedná se o fyziologický děj, který se vyskytuje v průběhu celého dne u jedinců všech věkových kategorií. Pokud se však příznaky objevují více než 2x týdně, přetrvává a působením zpětného toku žaludečního obsahu dochází ke vzniku symptomů, jedná se již o onemocnění z gastroezofageálního refluxu (GERD), tedy gastroezofageální refluxní choroba. Významnou část pacientů (až 50%) s refluxní chorobou jícnu tvoří pacienti s normálním endoskopickým nálezem při recidivucíjích refluxních potížích (NERD)

Etiopatogeneze

Za hlavní příčinu je pokládána přechodná relaxace dolního jícnového svěrače, resp. nedostatečná funkce svěrače, který se správně nezavírá nebo se v různých časových odstupech spontánně otevírá a umoňuje zpětný návrat kyselého obsahu žaludku do jícnu.

 • Rizikové faktory
 • Hiátová hernie
 • Těhotenství
 • Některé potraviny
 • Obezita
 • Kouření
 • Některé léky
 • Uložení ke spánku brzy po jídle

Klininický obraz

Hlavní příznaky jsou pálení žáhy (pyróza) a regurgitace (návrat žaludečního obsahu do jícnu, hltanu i úst).

Klinický obraz u GERD může být ale rozmanititý. Mezi další časté příznaky patří záchvaty kašle a sípání (příznaky podobné astmatu), chrapot, bolest v zádech, pocit cizího předmětu v krku, pocit, že se potrava vrací do úst, pocit „těžkého“ žaludku po jídle, zápach z úst, úbytek tělesné hmotnosti ad.

Pokud není GERD léčena, může docházet ke komplikacím.

Zánět a jizvení jícnu, vředy jícnu a žaludku, kazivost zubů a záněty dásní, chronický zánět plic, Barretův jícen a rakovina jícnu.

Diagnostika

 • Anamnéza, fyzikální vyšetření
 • Sonografie
 • RTG vyšetření
 • 24hodinová pHmetrie jícnu
 • Multikanálová intraluminální impedance
 • Endoskopie jícnu s biopsií
 • Jícnová manometrie
 • Endoskopie horní části zažívacího traktu
 • Peptest ad.

Terapie

Léčba je obvykle symptomatická. Nefarmakologická terapie spočívá v úpravě životního stylu a režimových opatřeních, redukci hmotnosti u obézních pacientů, upravě polohu při spánku, nekouřit, omezit konzumaci alkoholu ad.

Farmakologická léčba využívá zejména léky označované jako inhibitory protonové pumpy (PPI), antacida, prokinetika, H2 blokátory, sukralfát. Ačkoli léky mají svůj nesporný význam, měly by se užívat pouze omezenou dobu - nikoli dlouhodobě a u mnohých pacientů "doživotně". Proto je vhodné zkombinovat terapie s fyzioterapií a případně chirurgickým řešením.

Při selhání konzervativní terapie je možným řešením chirurgická léčba, kdy se provádí tzv. fundoplastika. Principem operace je laparoskopické vytvoření manžety ze žaludečního fundu kolem abdominálního úseku jícnu – fundoplikace a úprava anatomických poměrů hernie a bráničního hiátu.

GERD GERD GERD
© 2006    RTsoft